موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 4190-IRAST (R1) A Comparison Between Steel and FRP Reinforcement in Rectangular Concrete Columns Based on P-M Interaction Diagrams Rasoul Eskandari، Jalil Shafaei مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 4091-IRAST (R1) Air Blast Resistance and Energy Absorption of Inverted Y-core Aluminium Sandwich Panel Foad Kiakojouri، محمد قلعه برخورداری، M.R. Sheidaii مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 4432-IRAST Analytical study of Eccentrically Braced Frames with steel plate in corners سعید رحیمی گندشمین، دانیال داورنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 4349-IRAST (R1) A new tuned mass damper using Shape Memory Alloys مهدی کیانی، جواد واثقی امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 4320-IRAST (R2) An experimental and analytical study on fracture behavior of concrete specimens retrofitted by FRP composite هادی عباس زاده، علی آهنی، محمد رضا امامی آزادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 4331-IRAST An investigation on staggered truss systems designed for high seismic risk zone مهبد پیرایش، محسنعلی شایانفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 4416-IRAST (R1) Assessing the Influential Climatic Parameters of the Life Span on heavy and Large Structures (Dams) ارمیتا علی جانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 4010-IRAST (R2) A Study of the Behavior of Different Concrete-Filled FRP Tube Columns under Concentric and Eccentric Axial Load سیدعلی منتظری، محمود یحیایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 4358-IRAST (R2) A Study of the Vulnerability of the Conventional Bridge With Elasomeric Bearing and Lead Rubber Bearing Gholamreza Ghodrati Amiri، مریم منتظری، Pejman Namiranian مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 4011-IRAST (R2) Behavior Factor of RCMRFs Based on Incremental Dynamic Analysis رضا غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 4370-IRAST Behavior of steel shear walls subjected to fire امین قنادی اصل، آرزو غریبی اصل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 4379-IRAST Castellated and common cruciform steel columns under lateral cyclic loading ابراهیم فرج پور بناب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 4110-IRAST (R1) Connection Details Used for Hollow Structural Steel Section Column حسن عراقی، فریبرز ناطقی الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 4106-IRAST (R1) Cyclic Hardening Behaviour of Link Beams Made with Different Steel Grades Ashkan Shakeri، Javad Razzaghi Langroudi مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 4039-IRAST (R1) Detailed Load-Pass Analysis of Retrofitted RC Beam-Column Joints By Prestressed Joint Enlargement Jalil Shafaei مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 4090-IRAST EFFECT OF STEEL AND POLYPROPYLENE FIBRES ON DURABILITY PROPERTIES OF SCC MUTHU K U، Mohammed Imran، Vijayanand Muthu مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 4105-IRAST (R1) Effects of Various Steel Grades of Vertical Shear Links on Cyclic Behavior of Vertically-Eccentric Braced Frames Ashkan Shakeri، Javad Razzaghi Langroudi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 4337-IRAST Evaluating of Seismically Performance of Cable-stayed Bridge with Seismic Isolation of Friction Pendulum systems غلامرضا قدرتی امیری، Tahere Torabi، Pejman Namiranian مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 4195-IRAST (R2) Evaluation of the performance of the prestressed bridge in natural and abnormal accidents مژگان زارعی پور، اکبر قنبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 4126-IRAST (R2) Evaluation the seismic response of soil-structure interaction on based-isolated structures subjected to near-field earthquakes فرزین کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 4353-IRAST (R1) Finite element modeling of rectangular storage tanks considering fluid-structure interaction فریبا شادان، امیرحسین نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 4292-IRAST (R1) Limit State Design to Eurocode – methodology, design procedure and application Erika Belopotocanova مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 4176-IRAST Load Deflection Behaviour of Restrained RC Skew Slabs Using FEM Technique MUTHU K U مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 4490-IRAST New mathematical solution to free vibration of rectangular plates supported by an elastic foundation GholamReza Havaei مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 4275-IRAST (R1) Nonlinear Analysis of Frames Using By Advanced Newmark Method سید امین وکیلی، نادر عبدلی یزدی، سید احسان وکیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 4332-IRAST (R1) Operational modal analysis of a fixed-fixed beam under moving vehicular loads فریبا شادان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 4301-IRAST (R1) Optimization of plate grider with two-step particle swarm algorithm مژگان زارعی پور، مهرداد فریدونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 4201-IRAST (R2) Pollutant Dispersion Model in a Two-dimensional Street Canyons Using Computational Fluid Dynamics Zahra Jandaghian مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 4057-IRAST (R2) Producing Green Concrete by Using Zeolite, Fly ash or Eggshell سارا میرزااقری، غزاله درهمجانی، سحر مهارتی، زینب ضیائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 4111-IRAST (R1) Pseudo-dynamic bearing capacity factor for strip footings considering Coulomb failure mechanism علی رمضان بروجردی، مرتضی جیریایی شراهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 4470-IRAST Seismic assessment of steel frames braced with Buckling-Restrained Brace by endurance time method سعید رحیمی گندشمین، دانیال داورنیا، امیر شیرخانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 4436-IRAST Seismic behavior of buried storage tanks considering fluid-structure and soil-structure interaction فریبا شادان، امیرحسین نجفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 4321-IRAST (R2) Seismic Behavior of Super-tall Building with different Outrigger type and distribution (location) علی آهنی، هادی عباس زاده، الشن آهنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 4496-IRAST Soft Computing Research in Structural Control by Mass Damper (A review paper) معصومه میررشید، حسین نادرپور، رضا وهدانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 4135-IRAST Tendencies in Multi-Span Large Deck Construction with Cast in Situ Process Pedro Pacheco، Hugo Coelho، Andre; Resende، Diogo Carvalho مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 4031-IRAST (R1) THE IN-PLANE RESPONSE OF MASONRY INFILLED STEEL FRAMES: A NUMERICAL INVESTIGATION وحید بحرینی، مهدی طارق، خالد خالدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 4288-IRAST (R1) The performance of eccentric braced in decreasing of moment frames deformation حسین شاد، مجتبی حلیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 4494-IRAST اتلاف انرژی لرزه ای با استفاده از اتصالات پیشرفته نما اعظم جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 4437-IRAST اثرات باکتری در بهبود خواص بتن پگاه زارع، پریسا صالحی، هوشنگ دباغ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 4384-IRAST (R1) اثر الگوهای بارگذاری بر اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی(RCS) محمد گل محمدی، نوید آروین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 4289-IRAST (R1) اثر تحریک ناهمسان پایه ها بر روی پاسخ لرزهای پل های ترکه‌ای با در نظر گرفتن اثر خاک محمود رضا شیراوند، پارسا پروانه رو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 4372-IRAST اثر دما بر مقاومت پیچ‌های ساختمانی رده‌ی 10.9 مهدی شفیعی، عباس رضائیان، مصطفی اسکندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 4334-IRAST (R2) اثر سناریو‌های مختلف آتش سوزی بر رفتار کلی و محلی قابهای خمشی فولادی سیدمسعود میریوسفی اول، کاظم شاکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 4072-IRAST اثر ضایعات گرانیتی در خواص بتن پودری مهدیه محمدی پارام، عبدالله کیوانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 4402-IRAST (R1) اثر میکروسیلیس بر خواص بتن در دریای خزر مصطفی نیرین، نیما رنجبر مالی دره، امید لطفی عمران، علی نوری شورکایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 4095-IRAST (R1) اثر نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی بر ضریب طول موثر ستون محسن بمبائی چی، محمد حجاران خراسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 4478-IRAST اخلاق محیط زیستی عمرانی و نقش آن در اخلاق مهندسی سیداحسان دلبری، نادر برهمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 4172-IRAST (R2) ارائه رابطه پیشنهادی جهت برآورد حجم بتن موردنیاز در ساختمان های بلند بتن آرمه سیما آرامش، بهنام لکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 4008-IRAST (R2) ارائه روشی برای مدل‌سازی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی واگرا سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی فیروز آبادی، محمد علی فتحعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 4274-IRAST (R1) ارائه روش ساده‌شده برای مدل‌سازی رفتارغیرخطی دیوارهای برشی بتنی با استفاده از لینک‌های صلب محمود رضا شیراوند، مصطفی پورعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 4162-IRAST ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای محمود رضا شیراوند، مهسا رسولی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 4283-IRAST (R1) ارزیابی اثر پالس سرعت زلزله بر پاسخ اندرکنش هیدرودینامیکی آب و سازه در مخازن بتنی روزمینی سپهر رسول پور، محمد صافی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 4454-IRAST ارزیابی اثر نیروی آئرودینامیکی توربین بادی شناور دریایی بر روی رفتار سازه ای سکوی (بارج) نگهدارنده آن مهدی شفقت، رضا دروازه رسنانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 4344-IRAST (R1) ارزیابی احتمالاتی سطوح عملکردی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش-های طراحی مبتنی بر نیرو و تغییرمکان زهره جباری، اسماعیل ایزدی زمان آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 4215-IRAST (R1) ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن آرمه در سطوح مختلف شکل پذیری با رویکرد خرابی پیش رونده مهدی قاسمی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 4472-IRAST ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان بتن آرمه 15 طبقه محمد حسین احمدی، فریبرز ناطقی الهی، محیا مقدسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 4221-IRAST (R1) ارزیابی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای با احتساب خوردگی حفره ای تصادفی تحت نیروی محوری فشاری الهه توانا، محمد رضا خدمتی، مسعود نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 4127-IRAST (R2) ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای محمد عظیمی قادیکلایی، محمد رضا خدمتی، مسعود نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 4373-IRAST (R1) ارزیابی آماری داده های ژئوتکنیکی شهرک پردیسان قم امیرمحمد روشنی، مهدی خداپرست، علی محمد رجبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 4487-IRAST (R1) ارزیابی تاثیر بهینه سازی با شاخص قابلیت اعتماد در بهبود عملکرد سازه های بتنی امین حجتی راد، حسین نادرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 4232-IRAST (R1) ارزیابی تاثیر جداساز لاستیکی با هسته‌ی سربی بر روی سازه‌هایی با سیستم جانبی متفاوت سید رضا برادران هاشمی، منصور قلعه نوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 4028-IRAST (R3) ارزیابی تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی بر شکنندگی سنگهای آهکی امین جمشیدی، احمد ذلولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 4200-IRAST (R1) ارزیابی تاثیرکارایی بتن وبررسی آزمایش روزنه آزاد و اسلامپ سیداحسان دلبری، محمد کارکن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 4257-IRAST (R1) ارزیابی حرکت گهواره ای کنترل شده در ساختمان‌های بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری فاطمه گرجی سینکی، عبدالرضا سروقد مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 4350-IRAST (R1) ارزیابی دیوار برشی فولادی با ردیف های متفاوت سخت کننده های دایروی سید مرتضی محرابی، مجید یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 4164-IRAST (R3) ارزیابی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل مراد غفوریان، علی گل افشار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 4009-IRAST ارزیابی دوام چرخه عمر سازه های بتن مسلح (مطالعه ای بر ساختمان های مسکونی) فرناز جهان دیده، سید ابوالقاسم کامی شیرازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 4410-IRAST (R1) ارزیابی رفتار اتصال RBS در تیر عمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی بهنام نظری کورایم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 4409-IRAST ارزیابی رفتار تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی در سازه های بلند بهنام نظری کورایم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 4413-IRAST ارزیابی رفتار غیرخطی سازه های ترکیبی، بتنی و فولادی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال حسین گلشنی، عباس سیوندی پور، سید حسام مدنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 4139-IRAST (R1) ارزیابی رفتار قاب‌های دارای مهاربند فولادی مجهز به پانل برشی علی گل افشار، حمید رضا یغمائیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 4308-IRAST (R1) ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی مسلح به مواد نوین هوشمند محمود پردل، منصور باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 4408-IRAST ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب بتنی تقویت شده با الیاف پلیمری با استفاده از المان فایبر محمود رضا شیراوند، سارا محمد نبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 4328-IRAST (R1) ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی دارای سیستم پیشگیری از فروریزش از نوع مهاربندی کابلی یک‌طرفه رضا شیخی، محمدرضا شیدائی، سعید تاروردیلوی اصل، عرفان شافعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 4181-IRAST (R1) ارزیابی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای و تعیین راهکار مربوطه جهت بهبود رفتار لرزه‌ای آن کاوه سبوحیان، هادی ابوطالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 4238-IRAST (R1) ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی حامد غلامی، جعفر کیوانی قمصری، سید حسین حسینی لواسانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 4100-IRAST (R2) ارزیابی روش زمان دوام در تخمین ترتیب و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در ساختمان های بتن آرمه نا منظم در پلان مسعود خرمیان، علیرضا مرتضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 4229-IRAST (R1) ارزیابی روشهای انرژی کرنشی مودال و ضریب آسیب انحنا برای شناسایی خسارت ناشی از زلزله در تکیه گاه پلهای دارای قوس در پلان علیرضا عربها نجف آبادی، فرهاد دانشجو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 4119-IRAST (R1) ارزیابی روشهای سنتی و نوین بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنائی مهدی نصیری، ناصر علاییان، حسن جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 4049-IRAST (R2) ارزیابی سازه های بتنی مهاربندی شده با دیوارهای قائم بتنی در برابر بارهای انفجاری مژگان زارعی پور، محمد کارکن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 4497-IRAST ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در قاب بتن مسلح با انواع شکل پذیری با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی مهدی قاسمی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 4122-IRAST (R1) ارزیابی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی براساس تغییرات مقاومت افزون سازه ها محمدتقی طبری، ناصر علاییان، حسن جعفریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 4077-IRAST ارزیابی ضریب رفتار استاندارد 2800 ویرایش 4 برای سیستم مهاربندی کمانش‌تاب به‌کمک متدولوژی FEMA P695 دانیال عزیزی هفشجانی، نوید سیاه پلو، مصطفی فرجیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 4324-IRAST (R1) ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بیت اله بدرلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 4405-IRAST ارزیابی عددی ضریب رفتار ساختمان با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ اثر دیافراگم سیده یکتا هاشمی، وحید بروجردیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 4492-IRAST ارزیابی عدد عملکرد ستون بتنی پل ها تحت اثر بارهای غیر عادی GholamReza Havaei، پژمان نمیرانیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 4316-IRAST (R1) ارزیابی عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه طراحی شده بر اساس الگوریتم‌های فراکاوشی رضا اسدیان، کیارش ناصر اسدی، مهدی اقبالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 4411-IRAST ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بتن آرمه تقویت شده به وسیله قاب های مهاربندی شده بیرونی با درنظرگرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه بهاره کریمی، پاشا جوادی، مسعود نکوئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
89 4026-IRAST (R1) ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های دال و دیوار بتنی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک سیدهادی راشدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 4066-IRAST (R1) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با استفاده از میراگرهای تسلیمی لوله ای تقویت شده سید مهدی مقدسی، هادی اشرف الکتابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 4191-IRAST (R1) ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی با ارتفاع متوسط معین دیانی، سالار آرین مقدم، رضا اسمعیل آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 4123-IRAST (R1) ارزیابی کامپوزیتهایFRP درمقاوم سازی سازه های بتن آرمه میلاد نیک صفت، ناصر علاییان، حسن جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 4163-IRAST (R2) ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه‌ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه‌ی نزدیک گسل قاسم پاچیده، علی خیرالدین، مجید قلهکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 4103-IRAST (R1) ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مدرن، با تحلیل بهینه دینامیکی تاریخچه زمانی ترکیبی علی عسکرزاده، محمد کارکن، سید رضا موسوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 4464-IRAST ارزیابی لرزه ای کیفی ساختمان های موجود در شهرستان تنکابن ابوذر کاسه گر محمدی، صالح امین یاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 4434-IRAST ارزیابی میزان خرابی قابهای خمشی بتنی متوسط ناشی از زلزله مصنوعی گسل شمال تبریز سعید رحیمی گندشمین، دانیال داورنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 4165-IRAST (R1) ارزیابی نیازهای محاسباتی در قاب های فولادی به عنوان منطقه لرزه ای توالی اصلی پوریا حاجی نورمحمدی، وحید صابری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 4102-IRAST (R2) ارزیابی نقش شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر شاخص شدت نرگس پرگاری، مهدی مهدوی عادلی، علیرضا بهرامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 4121-IRAST (R1) ارزیابی وبررسی تحلیل دینامکی غیرخطی IDA برای سازه های فولادی حسام سیفی، ناصر علاییان، حسن جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 4401-IRAST آسیب‌های لرزه‌ای و انواع روش‌های مقاوم‌سازی پل‌های بتنی سیدمحمدرضا آقاکوچکی، Gholamreza Ghodrati Amiri، مهدی اقبالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 4486-IRAST استفاده از سنگدانه‌های ضایعاتی در بتن به همراه نانو سیلیس Pouyan Fakharian، داود توکلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 4261-IRAST (R1) استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا برای سازه‌های بتنی مقاوم در برابر زلزله جمال حسنی نالوسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
103 4260-IRAST (R1) اصلاح مشخصات کامپوزیتهای GFRP و بررسی تأثیرآن بر رفتار تیر تقویت شده بتنی نیلوفر اسماعیلی، صادق دردائی، حامد باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 4228-IRAST (R1) الگوی تهیه و شیوه بهبود عملکرد عمل‌آوری بتن به روش اشباع کردن با معرفی روش و تجهیزات فنی امین ابراهیمی، سعید غفارپورجهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 4407-IRAST (R1) امکان سنجی استفاده از میراگر ویسکوالاستیک غیرخطی تحت اثر زلزله دور از گسل در ساختمان های فولادی کوتاه مرتبه سجاد سروش نیا، فریدون امیدی نسب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 4193-IRAST (R2) آنالیز و تحلیل تخریب سازه‌های فولادی تقویت شده با الاستومر و فولاد تحت برخورد پرتابه جنگی به کمک المان محدود نرم افزار آباکوس IRAST-4193 کامران فرح بخش کارگشا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 4412-IRAST (R5) انتخاب سیستم بهینه سازه‌ای در طراحی ساختمان فولادی 6 طبقه سهیل سبزواری، محمدعلی کافی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
108 4099-IRAST اندرکنش سیال و سازه در تحلیل لرزه ای مخازن هوایی ذخیره سیال علی یوسفی سمنگانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 4240-IRAST (R1) انمایی و تنظیم بهینه میراگر ضربه‌ای به منظور کاهش پاسخ لرزه ای قابهای فولادی محسن شهروزی، امیر عبدالحسین مرواریدفروش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 4365-IRAST اهمیت روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در سازه های بلند با سیستم دوگانه سعید صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 4471-IRAST بتن‌های فوق‌توانمند الیافی (UHPFRC) معین دوستدار حسن کیاده، آرش بیات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
112 4231-IRAST (R2) بررسی اثرات انفجار سطحی بر روی سازه‎های مدفون در زیر رودخانه، مطالعه موردی تونل متروی اهواز علی نجفی، ایرج رسولان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 4329-IRAST (R2) بررسی اثرات تغییر در مشخصات هندسی میراگر TADAS و ضریب‌رفتار قاب‌ خمشی فولادی مجهز به اینگونه میراگرها نوید کلانتر، فرشید فتحی، سید جلیل حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
114 4271-IRAST (R1) بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه لیکا بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک بتن فریماه مزارعی دزفولی، مهدی خداداد سریزدی، مهدی یزدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 4351-IRAST (R1) بررسی اثر باد بر روی سازه‌های پارچه‌ای هایپار محمد روشن بین، سید جلیل حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
116 4311-IRAST (R1) بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار آن در داخل ساختمان و محیط آزاد علی قمریان، احمد زینالعابدینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 4133-IRAST بررسی اثر چشمه اتصال در اتصالات با مقطع کاهش یافته به روش بال سوراخ شده در احتمال فروریزش سازه درزلزله های حوزۀ نزدیک حسین کیهانی، مهدی یوسف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 4313-IRAST (R1) بررسی اثر خاکستر مخروط کاج در مقاومت فشاری بتن سید محمد جواد دلاوری، هاشم جهانگیر، منصور باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 4048-IRAST (R1) بررسی اثر راستاپذیری پیش‌رونده بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در پلان سعید سرودلیر، سید روح الله حسینی واعظ، سجاد ایرانپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 4239-IRAST (R2) بررسی اثر سخت کننده ها بر تیرها متصل به سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری انفجار علی گل افشار، علی رهبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 4192-IRAST (R4) بررسی اثر محصور کردن ستونهای SRC با روکش FRP و مقایسه آن با ستونهای CFT و تحت بارگذاری چرخه ای احسان رنجبر، عباس اکبرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 4368-IRAST (R1) بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب-های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده Gholamreza Ghodrati Amiri، علیرضا پناهی، احسان درویشان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
123 4453-IRAST بررسی اثر نیروهای هیدرودینامیکی در پایداری توربین های بادی شناور پایه کششی پریسا محمدی کله سر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
124 4251-IRAST (R1) بررسی احتمال خرابی تیرها و دیوارهای برشی درسیستم دو گانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی محمدامین بیاری، مرتضی آریا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
125 4167-IRAST (R1) بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی با نسبت طول به قطر ثابت بر مشخصات مقاومتی بتن سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس مهتاب مردانی، سعید بزرگمهر نیا، ماهان سلیمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 4424-IRAST بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی الهام مودب، مریم نجف پور، هادی علی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 4333-IRAST (R1) بررسی آسیب‌پذیری پل راه‌آهن سریع‌السیر با استفاده از منحنی‌های شکنندگی پرهام بختیاری، خسرو برگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
128 4242-IRAST بررسی استحکام اعضای لوله‌ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفره‌ای تحت اثر بار محوری و ضربه‌ی جانبی محمد عظیمی قادیکلایی، محمد رضا خدمتی، مسعود نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 4080-IRAST (R2) بررسی انفجار و اثر آن بر ساختمان محمد کوهی، محمد کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 4446-IRAST بررسی پارامتری رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی آجری ایرانی تحت اثر بار زلزله و تأثیر استفاده از کش های چوبی مهرداد حجازی، الهام خداپرست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
131 4474-IRAST بررسی پارامتری رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی تاریخی آجری ایرانی تحت اثر نشست پایه ها با در نظرگیری اثر وزن مهرداد حجازی، الهام خداپرست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 4224-IRAST (R1) بررسی پارامتریک موقعیت قرار گیری دیوار برشی بتنی در قاب فولادی دو بعدی تحت اثر بار انفجار صبا تخم افشان حمیدی، امین مصطفویان، سید باقر حسینیان، حمیدرضا محمودی کردخیلی، مرضیه تورانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 4435-IRAST بررسی پارامترهای ابعادی مؤثر بر عملکرد واشرهای DTI تحت بارگذاری محوری علی قمریان، سجاد اذرخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 4213-IRAST (R1) بررسی پارامترهای لرزه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی سعید راستگار، ناصر حبیب زاده، محمد حسین متین پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 4206-IRAST (R2) بررسی پاسخ دینامیکی غیرخطی نانوتیر حاوی نانوتیوب کربنی مدرج احمد فلاح رحمت آبادی، محسن بت شکنان دهکردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
136 4481-IRAST بررسی پاسخ غیرخطی سازه مجهز به جداساز پایه و میراگر جرمی تنظیم شده آرمین یزدانی بیوکی، سهیل منجمی نژاد، جعفر عسگری مارنانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
137 4137-IRAST (R2) بررسی پتانسیل زئولیت طبیعی در جلوگیری از واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن مرتضی اصغری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 4016-IRAST (R3) بررسی تاثیرات ناشی از فرآیند تولید بتن بر روی محیط زیست و سلامت کارکنان فاطمه رضای سلطان آبادی، مژگان زعیم دار، رکسانا موگوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 4018-IRAST (R3) بررسی تأثیر استفاده از تیر میان‌طبقه بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌‏ای ساختمان‌های بلند علیرضا شوکتی اسکوئی، طالب مرادی شقاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 4175-IRAST (R1) بررسی تاثیر استفاده از خاکستر غنی شده با باکتری بر مقاومت بتن زهرا شیخی، اکبر قنبری، محمد مبارکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 4273-IRAST (R1) بررسی تاثیر استفاده از منطق فازی در کنترل فعال سازه ها امیرحسین شفیعی، علی کیهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 4177-IRAST (R1) بررسی تأثیر افزودن فنر فلزی بر مقاومت فشاری و کششی بتن خودتراکم قاسم پاچیده، امین مشتاق، محمد مهاجری، امیدرضا سلیمانی، آرمین اکبریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 4482-IRAST بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود اسماعیل هاشمی مهر، بهرام نادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
144 4414-IRAST بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه در ساختمان دارای جداگر لرزه ای در زلزله های حوزه نزدیک سعید بخت آور، پاشا جوادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 4012-IRAST (R5) بررسی تأثیر انفجار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه حامد تاجی، سید مجتبی موحدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 4014-IRAST (R2) بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی سید مهدی رادقی مهرجو، مهدی مخبری، ارش معتمدیان، سید اشکان موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 4002-IRAST (R5) بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری سهیل سبزواری، فرزاد شهابیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
148 4081-IRAST (R2) بررسی تاثیر ضخامت دیوار برشی فولادی در عکس العمل برابر انفجار محمد کوهی، محمد کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 4359-IRAST (R2) بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای عرفان نجف، مهشید نقی پور، محمود حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
150 4079-IRAST (R3) بررسی تاثیر فاصله انفجار در عکس العمل دیوار برشی فولادی محمد کوهی، محمد کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 4129-IRAST (R1) بررسی تاثیرکاهش ضریب نرمی با افزودن ماسه بادی برخصوصیات مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودتراکم مختار آذرنیوشان، محمد کارکن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 4054-IRAST (R2) بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش قاب های خمشی فولادی سعید بازوند، احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 4013-IRAST (R2) بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی سید مهدی رادقی مهرجو، مهدی مخبری، سید اشکان موسوی، ارش معتمدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 4205-IRAST (R1) بررسی تاثیر میراگر MR در کنترل نیمه فعال پاسخ لرزه ایی سازه ها حامد باصر، رضا نجمی آزاد، حسین موسویان، سعید یوسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 4226-IRAST (R1) بررسی تجربی عملکرد ستون‌های چوبی محصور شده با ورق‌های پلیمری مسلح به الیاف کربن و مقاطع مستطیلی فولادی توخالی لیلا رضویان، مرتضی نقی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
156 4310-IRAST (R1) بررسی تجربی و عددی اثر فشار ماده منفجره بر سازه فولادی ضخیم علی قمریان، احمد زین العابدینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
157 4438-IRAST بررسی تسلیح آرماتورهای ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت در عملکرد اتصالات میانی تیر به ستون بتنی عباس عبداللهی، محمد حسن میثمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
158 4153-IRAST (R3) بررسی تغییر مکان تیرهای بتن آرمه پر مقاومت با در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی پوریا پورحسین، جنگیز دوندار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
159 4065-IRAST بررسی خرابی لوله‌های فراساحلی در آب‌های عمیق تحت فشار خارجی با استفاده از مدل‌سازی عددی و روابط تحلیلی محمود طالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
160 4149-IRAST (R2) بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی جایگزین شونده در دیوارهای برشی بتنی دارای بازشو تحت بارگذاری چرخه ای محمد مهدی علی خانی، عباس اکبرپور نیک قلب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 4214-IRAST (R1) بررسی رفتار چرخه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا در قاب های فولادی سعید راستگار، ناصر حبیب زاده، محمد حسین متین پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 4323-IRAST بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتنی مقاومسازی شده به کمک روکشهای پیش تنیده FRP عرفان نجف، مهشاد شمسیان جزیی، عطا حجت کاشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 4074-IRAST (R1) بررسی رفتار دیوار بتن مسلح تحت انفجار آر پی جی صابر درویش مسلک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 4290-IRAST (R1) بررسی رفتار غیرخطی اتصال تیر به ستون بتنی تقویت شده با ورق کامپوزیت غلامعلی سعادت، سید اسماعیل محمدیان یاسوج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 4078-IRAST (R2) بررسی رفتار غیرخطی دیواربرشی بتن آرمه دارای بازشوی نامنظم علیرضا ارویی، علیرضا مرتضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 4367-IRAST بررسی رفتار غیرخطی ساختمان های فولادی بهسازی شده با دیوار برشی در تحلیل پوش آور بهنگام شونده علی خدادادی، عباس سیوندی پور، سید حسام مدنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
167 4467-IRAST بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای غیر باربر در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف محمد کاوه، احمد علی تقوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 4386-IRAST بررسی رفتار لرزه‌ای یک خط لوله مدفون گاز طبیعی تحت اثر زمین لرزه حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه فرید عبداله زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 4339-IRAST (R1) بررسی رفتار لرزه ای میراگر شکافدار بر اساس توزیع غیر یکنواخت ارتفاع شکاف ها محمد جواد مقدم راد، عباس حق الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
170 4186-IRAST (R3) بررسی رفتار میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی تحت بارگذاری چرخه‌ای الهام مودب، هادی علی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
171 4198-IRAST (R1) بررسی رفتار مهار بندهای واگرا با تیر پیوند قائم تحت بار انفجاری عباس اکبرپور، علی قمری، مصطفی علی آبادی فراهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
172 4104-IRAST (R1) بررسی روش های بهبود نفوذ جوش در جوشکاری تیگ زهرا آیین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 4208-IRAST (R3) بررسی روشهای کاهش لنگی برشی در سازه های بلند با سیستم قاب محیطی اسما هاشمی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 4101-IRAST (R3) بررسی ساختمان های بلند مرتبه 10 طبقه، 20 طبقه و 30 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی با استفاده از بیشینه جابجایی حسین کرمی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 4303-IRAST بررسی سیستم تصمیم یار در بهینه سازی پروژه های عمرانی شیما گائینی، محسن محرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 4082-IRAST (R2) بررسی سیستم دیوار برشی فولادی و نقش آن در ساختمان محمد کوهی، محمد کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 4152-IRAST (R6) بررسی سیکل رفتار دیواربرشی کامپوزیتی مدرن ورایج مرتضی دل دوزی، یاشار یثربی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 4021-IRAST (R1) بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن علیرضا علیمحمدی، یوسف حسین زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
179 4444-IRAST (R1) بررسی شکل و ابعاد بازشو در دیوارهای 3D پانل تحت بارگذاری چرخه ای با بتن سبک غضنفر حیدری، محمد فروغی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
180 4447-IRAST بررسی ظرفیت لرزه ای بادبند های کمانش تاب در مقایسه با بادبند همگرا در سازه های فولادی نامنظم (طبقه نرم) با استفاده از روش پوش اور محسن عربی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 4256-IRAST (R1) بررسی ظرفیت نهایی محوری ستون‌های مختلط مربع شکل پرشده با بتن و سخت شده با سخت‌کننده تی شکل امیر ایازی، رویا سلیمان جو، فرهنگ فرحبد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
182 4036-IRAST (R1) بررسی عددی اندرکنش درون صفحه و خارج از صفحه میانقاب های آجری در سازه های بتنی با استفاده از میکرو مدلسازی وحید بحرینی، طارق مهدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
183 4392-IRAST بررسی عددی دیوار برشی فولادی سوراخدار با ستون های قوطی شکل همراه با بتن مرتضی جمشیدی، محمدرضا خزایی کوهپر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
184 4475-IRAST بررسی عملکرد انواع آرماتورهای پرمقاومت و معمولی در اتصالات میانی بتنی عباس عبداللهی، محمد حسن میثمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
185 4399-IRAST بررسی عملکرد بهینه نوع سازه هسته مرکزی در سازه های بلند سید امین همت پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 4452-IRAST بررسی عملکرد روش‌های تجزیه حوزه فرکانس و انتقال‌پذیری چگالی طیف توان در حضور نویز سفید مجید دامادی پور، رضا تاری نژاد، محمد حسین امین فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
187 4114-IRAST (R2) بررسی عملکرد ستونهای مرکب پرشده با بتن و SRC و SRC محصور شده و مقایسه آنها در نرم افزار المان محدودی ABAQUS احسان رنجبر، عباس اکبرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
188 4441-IRAST بررسی عملکردی و مزایای پلی کربوکسیلات های "حفظ کننده اسلامپ" در مقایسه با "فوق روانساز های دیرگیرکننده"در بتن ریزی های شهری بهناز یحیایی، بهناز یحیایی، آرش اویسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
189 4157-IRAST (R1) بررسی فرکانسی های طبیعی و مود های ارتعاشی سازه‌های پارچه‌ای با فرم زین اسبی و زین اسبی دوبل حمید صابری، سید جلیل حسینی، هادی صیادپور سی سخت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
190 4019-IRAST (R1) بررسی قاب‌های فولادی صلب ویژه در برابر زلزله، با در نظر گرفتن تأثیرات اندرکنشی خاک و سازه مهدی صابری، سید مجتبی موحدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 4287-IRAST (R1) بررسی کارآیی سیستم جداسازی طبقه میانی ساختمان درسازه های فولادی میان مرتبه تحت زلزله های حوزه نزدیک فاطمه علی بخشی، رضا راستی اردکانی، عباس مهدویان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
192 4269-IRAST (R2) بررسی کارایی سنجه‌های شدت زلزله برای ارزیابی حداکثر دریفت در سازه‏‌های فولادی با مهاربند کمانش‌‏ناپذیر تحت اثر زلزله‏‌های حوزه نزدیک الهام جوادی، مسعود یخچالیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
193 4345-IRAST (R1) بررسی کاربردی تأثیر ضریب اصطکاک و نسبت فرکانس در میراگرهای جرمی اصطکاکی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات راحله شمس فلاورجانی، حسین تاجمیر ریاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
194 4060-IRAST (R1) بررسی مدل‌های رفتاری مختلف مصالح در مدل‌سازی عددی اتصال پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی گسترش‌یافته ساسان محجوب بهروز، سعید عرفانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
195 4151-IRAST بررسی میزان اضافه مقاومت در قاب های خمشی بتنی با دیوار برشی با استفاده از روش آنالیز پوش آور تطبیقی فرزاد احدی، سید سینا کورهلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 4022-IRAST (R1) بررسی مقایسه‌ای اثر انواع مهاربندهای فولادی بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌ای ساختمان‌های بلند علی زمانی، طالب مرادی شقاقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
197 4041-IRAST (R1) بررسی مقایسه‌ای استفاده از مهاربندهای بزرگ مقیاس و معمولی در کاهش لنگی‌برش سیستم سازه لوله‌ای علی زمانی، طالب مرادی شقاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 4423-IRAST بررسی مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک با مقدار پیشنهادی استاندارد یوروکد 1-1998 در پل جداسازی شده با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و فونداسیون امیرالدین نقیبی، پاشا جوادی، پنام زرفام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 4404-IRAST بررسی ناپایداری دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای هدفمند ناشی از تداخل سازه و سیال نرگس محمدی، محمد محمدی اقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
200 4173-IRAST (R1) بهبود خصوصیات مکانیکی بتن با استفاده از نانو ذرات سیلیس و اکسیدتیتانیوم حسین خسروی، نفیسه عین افشار، الهام عین افشار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
201 4125-IRAST (R3) بهبود خواص بتن با استفاده ازنانو ذرات گرافن و مشتقات آن نفیسه عین افشار، الهام عین افشار، مجتبی لزگی نظرگاه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 4348-IRAST بهبود رابطه تجربی دوره ی تناوب اصلی سازه با بهره گیری از روابط نظری احد کلهری، علی معصومی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
203 4179-IRAST (R1) بهینه یابی میرایی و موقعیت مهاربند بازویی در سیستم مهاربند بازویی میراشده بهادر خانلری، مجید امین افشار، محمد مهدی معمارپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
204 4210-IRAST (R1) بهینه‌سازی رفتار قاب های مهاربندی شده دارای المان زانویی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مسعود درستی، محمد زرین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 4374-IRAST بهینه سازی سازه های خرپایی تحت قید فرکانس با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماع ذرات محمد قلی نژاد، عیسی سلاجقه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
206 4458-IRAST (R2) بهینه‌سازی قاب خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی حجت اسدیان، جمشید صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 4006-IRAST (R2) بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم ژنتیک و روش طراحی ASD مسعود محمودآبادی، مهدی محمدی، محمدرضا عدل پرور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
208 4156-IRAST بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی در سازه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت مصطفی رشیدفرد، پیمان ترکزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
209 4429-IRAST پاسخ دینامیکی تیر اولر-برنولی چند دهانه همراه با ترک - روش تحلیلی امین قنادی اصل، سعید خداپناه اجیرلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 4307-IRAST (R1) پایش سلامت پایه های فولادی پلها با نشانه آسیب جدید براساس تبدیل موجک پیوسته و ضریب حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون حمیدرضا احمدی، حمزه شکیب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
211 4255-IRAST (R1) پیشنهاد روشی برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی احمد علی نژاد، صادق دردائی، حامد باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
212 4145-IRAST (R1) تاثیرابعاد ورق برشی جان وتعداد پیچ ها بر خرابی پیشرونده اتصال صلب جوش مستقیم بال-پیچ جان در تیر I به ستون SHS مسلم یعقوبیان، نوید سیاه پلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
213 4469-IRAST (R1) تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو بر مشخصات مکانیکی و دوام ملات سیمان مهدی رضایی، معین رضایی کرین، نادیا رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
214 4158-IRAST (R2) تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر ضرایب عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم تک وجفت علی سیدکاظمی، حسین محرابیان، یاشار مصطفایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
215 4108-IRAST (R1) تأثیر اندرکنش خاک و پی و سازه بر رفتار و طراحی سازه‌های فولادی محمدعلی کافی، زهرا پاکزاده ماسوله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
216 4035-IRAST (R1) تأثیر تقویت شتاب طیفی بر نقطۀ عملکرد سازه های فولادی مرتفع مجهز به آرمن آساتوریانس، محمدرضا مهردوست، سهراب فلاحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 4161-IRAST (R1) تاثیرجابجایی های ماندگار زمین ناشی از زلزله بر رفتار لوله های مدفون در تقاطع با گسل امتداد‌لغز علیرضا باقریه، مهرداد نقدعلی، حمید زندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
218 4076-IRAST (R3) تأثیرکاربرد نظریه طراحی چند مفصلی در دیواربرشی بتن آرمه بالدار کسری رحیمی، علیرضا مرتضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 4319-IRAST (R2) تاثیرنامنظمی پیچشی در رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی با دیوار برشی بتنی الهه محمدزاده، جواد واثقی امیری، علی ناصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 4142-IRAST (R1) تاثیر نانو ذرات آلومینا و اکسیدآهن بر خصوصیات سازه های بتنی حسین شاد، مهدی فهیمی، نفیسه عین افشار، الهام عین افشار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 4473-IRAST تاثیرنسبت جایگزینی سرامیک در مشخصات مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی مهدی رضایی، مهدیار وحدانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 4188-IRAST تحلیل ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با رویه‌های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته‌ی انعطاف پذیر بر اساس تئوری مرتبه بالا سجاد اتحادی، محسن بت شکنان دهکردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
223 4418-IRAST تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی ساختمان بتن آرمه با طبقه نرم مقاوم سازی شده با قاب های فولادی مهاربندی شده شهریار واحدی، پاشا جوادی، میرحمید حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
224 4364-IRAST تحلیل پوش اور قاب فولادی واگرا با فیوز قائم وحید اوسط، احسان درویشان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
225 4243-IRAST (R1) تحلیل تاریخچه زمانی قاب مهاربندی واگرا با فیوز قائم وحید اوسط، احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 4465-IRAST تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه ساختمان مخابرات شهر بازرگان حمیدرضا احمدی، نویده مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 4044-IRAST (R1) تحلیل دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری رضا جمعه منظری، فرزاد شهابیان مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 4440-IRAST تحلیل دینامیکی توربین بادی دریایی با سکوی نگهدارنده اسپار تحت اثر توام موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه مرضیه امامی، رضا دروازه رسنانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
229 4338-IRAST (R1) تحلیل دینامیکی فزاینده قاب‎های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی رقیه سادات موسوی، سید علی رضویان امرئی، مهدی اقبالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
230 4058-IRAST (R2) تحلیل عددی تیر بتنی T شکل تقویت شده با نوارهای پلیمری CFRP و GFRP به روش اجزا محدود مهرداد معرفت نائینی، مصطفی امیدی، سید مهدی مقدسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 4168-IRAST (R1) تحلیل عددی سه‌بعدی تأثیر تغییـر زاویـه انحنـای مـرکـزی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم رضا سواری، محمدحسن کدیور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 4170-IRAST (R1) تحلیل عددی سه‌بعدی مقاومت نهایی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم رضا سواری، محمدحسن کدیور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 4381-IRAST تحلیل و آنالیز عملکرد رفتاری سازه های مارپیچی بلند با هسته مرکزی در مقایسه با سازه های مشابه معمولی بهزاد صدر، ساعد محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 4280-IRAST (R3) تحلیل وضعیت آسیب پذیری بناهای شهرستان ملارد در برابر بحران زلزله بعد از فعال شدن گسل ماهدشت- اشتهارد و وقوع زلزله های اخیر سایه ، حسن یگانگی، مجتبی یوسفی، ناصر شهابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
235 4032-IRAST (R2) تخمین پارامترهای مدل‌های رفتاری الاستومرها با استفاده از آزمایش کشش تک محوره عماد صارمی، حمید توپچی نژاد، فرنوش روشن طبری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
236 4491-IRAST تخمین پارامترهای مقاومتی پی سنگ ساختگاه سد شنجور یاسین عبدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
237 4306-IRAST (R1) تدوین مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب دیوار مناسب برای سازه‏ های بیمارستانی واقع در مناطق لرزه ‏خیز مریم لطفی، محمد هادی علیزاده الیزئی، حسن احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
238 4279-IRAST (R1) ترمیم و بهسازی خوردگی شمع‌های بتنی اسکله بندر امیر آباد مازندران خیرالله سیفی، میرعبدالحمید مهرداد، سعید رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 4282-IRAST (R3) تعیین اثر ضربه وسیله نقلیه بر پل تیرورقی سیامک نوروزی، حمید محرمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
240 4459-IRAST (R2) تعیین روابط الاستو - پلاستیک بتن به روش میدان فشاری اصلاح شده با کمک برنامه نویسی به روش سابروتین برای المان سه بعدی در نرم افزار آباکوس پیمان ورزنده فر، پاشا جوادی، مسعود نکوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 4362-IRAST (R1) تعیین ظرفیت خمشی و محوری ستون تقویت شده توسط FRP و صحت‌سنجی روش متداول برای طراحی تقویت ستون کورش ندیمی شهرکی، محمد رئیسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
242 4488-IRAST تعیین ظرفیت محوری و خمشی ستون‌های بتن‌آرمه‌ی محصورشده با ورق FRP توسط نرم‌افزار OPENSEES و بررسی صحت‌سنجی روش متداول طراحی مهرزاد محمدی پور، محمد رئیسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
243 4314-IRAST (R1) تهیه طیف پاسخ ویژه ساختگاه به روش تحلیل یک بعدی پاسخ زمین، مطالعه موردی در شهر انزلی شقایق عباسی، سعید پورزینلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
244 4042-IRAST (R1) تهیه منحنی‌های شکنندگی سازه‌های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی رسول هاشم‌زاده، فرزاد شهابیان، سهیل سبزواری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 4398-IRAST توسعه منحنی های شکنندگی برای سازه های قاب خمشی فلزی آیین نامه 2800 به روش تحلیلی الهه سلطانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
246 4298-IRAST (R1) چالش های طراحی سازه ای ساختمان های بلند سیما آرامش، احسان قیاسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
247 4315-IRAST (R1) حساسیت سنجی مدل بارگذاری جانبی در تعیین نقطه عملکرد سازه های فولادی حمیدرضا احمدی، نویده مهدوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
248 4207-IRAST (R2) راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های موجود برای بتن با سنگدانه های بازیافتی شقایق افشار، مهدی ارزومندی، مسعود سعادت خوش، محمد صادق پیش علمی، دانیال تقی یانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
249 4442-IRAST ررسی آزمایشگاهی مقاومت دیوار بنایی با آجر سه‌گل سعدالله یوسفی، سید مهدی دهقان، محمد امیر نجفقلی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
250 4062-IRAST (R1) رفتار غیرخطی قاب‎های خمشی بتن آرمه جداسازی شده با جداگر‎های آونگی اصطکاکی سه‌گانه رضا محمودی سرخونی، سید دانیال کلانتری خورمیزی، حامد تجملیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 4403-IRAST رفتار لرزه ای سازه دوگانه شبکه شش ضلعی با به کارگیری سازه لوله دسته بندی شده یاسمن معمارزاده کیانی، حسین لواسانی، افشین مشکوه الدینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
252 4117-IRAST (R1) رفتار محوری ستون های مرکب فولادی بتنی زاویه دار و دارای سخت کننده محمد جواد خراشادی، حسام الدین مشکوه رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
253 4460-IRAST روش‏های تونلسازی در زمینهای نرم حمیدرضا احمدی، نویده مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
254 4184-IRAST (R2) روش‌های خودترمیمی بتن ابوالفضل محمدی جانکی، ابوالفضل حسنی، فربد کاظمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
255 4449-IRAST (R1) رویکرد نوین تعادل انرژی در مقاوم ­سازی سازه ­های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک سجاد سروش نیا، فریدون امیدی نسب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
256 4037-IRAST (R3) سیستمهای کنترل سازه وعملکردآنها در کاهش پاسخهای لرزه ای سازه در هنگام وقوع رخدادهای طبیعی احمد صفری احمدوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 4495-IRAST شبیه سازی عددی پل کابلی کامپوزیتی مقیاس شده در معرض بارگزاری شدید GholamReza Havaei، محمدحسین جمشیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
258 4116-IRAST (R3) شبیه‌سازی عددی سرریز جانبی در کانال مستطیلی همگرا شونده داوود قربان نیا، افشین اقبال زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
259 4304-IRAST (R1) شناسایی خسارت در قاب‌ها به کمک داده‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی هاشم جهانگیر، محمد حسن دانشور، علیرضا قاری‌قرآن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
260 4053-IRAST (R2) شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از پردازش سیگنال و داده کاوی احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 4050-IRAST (R2) شناسایی خسارت سازه های با رفتار هیسترزیس با استفاده از پردازش سیگنال احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 4211-IRAST (R2) طراحی بهینه سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم بهینه یابی ارتقاء یافته اجسام متصادم ساناز اعتمادیان، محمدسجاد مسعودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
263 4212-IRAST (R2) طراحی پل متحرک سبک با چوب و فرآورده‌های مهندسی شده چوب با کاربرد امدادی بعد از بلایای طبیعی مهسا مرادی شقاقی، مسعود محمدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
264 4236-IRAST (R2) طراحی لرزه‌ای بر اساس سطح عملکرد‌، با بهره‌گیری از عمل گهواره‌ای برای سیستم‌های فولادی مهاربندی امیر ایازی، زینب محمدخانی، امیر عارفیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
265 4055-IRAST (R1) طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از "روش ضریب زلزله ی اصلاح شده" علیرضا دارابی، جلال اکبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
266 4484-IRAST طراحی لرزه ای و مودال پل های کابلی علی قشقایی، کامبیز قویمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
267 4483-IRAST طراحی مکانی امن برای اقشار آسیب پذیر الهام باکوچی، امیرحسین شبانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
268 4477-IRAST طراحی و بررسی سازه ای عملکرد سازه های بتنی پیش ساخته جهت بهبود ترکیبات و سبکی سازه ملیحه نجفی، کامبیز قویمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
269 4369-IRAST (R1) عملکرد شاه‌تیرهای فولادی با جان‌های موجدار تحت بارهای موضعی خدیجه محمودی‌قلعه‌شاهرخی، سیدعبدالنبی رضوی، سید افشین محبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
270 4299-IRAST (R1) عملکرد لرزه‌ای ستون سازه فولادی، آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در پارکینگ ساختمان فرشید معصومی، حسین پهلوان، اصغر کریمی کیا کلایه، محمد رضا اولیایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
271 4073-IRAST (R1) غنی سازی تطبیقی و اتوماتیک در اجزاء محدود بوسیله توابع غنی ساز پوششی حامد ارزانی، الهام خوش باورراد، مهرشاد قربانزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
272 4305-IRAST (R2) فرارَفت پاسخ در تحلیل پویای عددی سازه‌ها عمادالدین جندقی، امیرحسین نمدچی، جواد علامتیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
273 4342-IRAST (R1) کاربرد الگوریتم نوظهور بازی فوتبال در بهینه سازی اندازه تیر عرفان آتش زمزم، مجید پورامینیان، سمیه پوربخشیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
274 4227-IRAST (R1) کاربرد باکتری ها در ترمیم بتن ، تحولی در صنعت ساخت و ساز نفیسه عین افشار، مجتبی لزگی نظرگاه، الهام عین افشار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
275 4216-IRAST (R1) کاهش میزان سختی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با مهاربند واگرا در طبقات انتهایی با حذف سیستم های باربر جانبی سعید راستگار، ناصر حبیب زاده، محمد حسین متین پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 4457-IRAST کمینه سازی وزن سازه های فولادی طی طرح هندسی با روش بهینه یابی آموزگار- مبصر-دانش آموز محسن شهروزی، اشکان عیاسی، نیما آذررنگ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
277 4237-IRAST (R2) کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای به روش DEMATEL محسن رستمی، عبدالرضا سروقد مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
278 4268-IRAST (R1) کنترل لرزه ای سازه های مجاور هم توسط ابزارهای کنترل نیمه فعال و غیر فعال مجید امین افشار، شیما قربان پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
279 4493-IRAST کنترل و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی پال یزدان حیاتی، GholamReza Havaei، ابوالفضل اسلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
280 4148-IRAST محاسبه پارامترهای لرزه‌ای در سازه‌های فولادی با سیستم قاب ساختمانی سیدعلی امامیان، مرتضی خانی، احسان آقاسی زاده شعرباف، مجتبی لزگی نظرگاه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
281 4248-IRAST (R1) محاسبه ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب فولادی سبک (LSF) و قاب خمشی فولادی سعید کراماتی، محمد کارکن، سیدشاکر هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
282 4281-IRAST (R1) مدیریت بحران و راههای پیشگیری از بحران زلزله سیداحسان دلبری، اکبر قنبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
283 4187-IRAST (R1) مدیریت بهینه انرژی در سازه های فضاکار با رویکرد توسعه پایدار در صنعت ساختمان نیما امانی، امین بهارلو، فرزاد لحمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
284 4427-IRAST مدل سازی اجزا محدودی دیوار بتنی با جکت فولادی و کاربرد این سیستم در مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه ‍‍ٰ‍پیمان ورزنده فر، پاشا جوادی، مسعود نکویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
285 4147-IRAST (R1) مدلسازی اجزا محدود غیرخطی تیر ساخته‌شده از آلیاژ حافظه دار بر اساس مدل دوبعدی رسول زمانی علویجه، محسن بت شکنان دهکردی، فریناز فروزش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
286 4406-IRAST مدل سازی بتن در نرم افزار المان محدودی آباکوس به روش میدان فشاری اصلاح شده و مقایسه این روش با روش بتن پلاستیک آسیب دیده ‍‍ٰ‍پیمان ورزنده فر، پاشا جوادی، مسعود نکویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
287 4346-IRAST (R1) مدلسازی سپر محافظ بتنی جهت مقابله با بارهای انفجاری وارده بر دیواربرشی با کمک نرم‌افزار ABAQUS امیررضا خدابخشی، محمد تاجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
288 4244-IRAST (R1) مدل سازی عددی گنبد دوپوسته‌ای و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند امیرحسین کریمی، کبری قربانی، علیرضا اخلاقی، محمود گلابچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
289 4067-IRAST (R2) مروری بر رفتار دیوار برشی فولادی کامپوزیت محمد صادق رحیمی خواه، مجید قلهکی، امید رضایی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
290 4291-IRAST (R2) مروری بر روش‌های مختلف بهسازی خاک‌هاومطالعه موردی علیرضا مطیع دوست، امیر زاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
291 4300-IRAST مروری بر سنجش تنش-کرنش مواد با استفاده از روش‌های نوری مهدی فهیمی علی آباد، مجتبی لزگی نظرگاه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
292 4297-IRAST (R1) مطالعات آزمایشگاهی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبک وزن فوم با خاکستر بادی. امیر عباس فاطمی، سید نوید هاشم منیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
293 4394-IRAST مطالعه اثر انتخاب ورق جان حلقه‌ای در دیوار برشی فولادی با ستون قوطی‌شکل پرشده با بتن مرتضی جمشیدی، علی قاسم پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
294 4387-IRAST مطالعه اثر نحوه توزیع ارتفاع شکاف بر عملکرد میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون محمد جواد مقدم راد، عباس حق الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
295 4286-IRAST (R1) مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی بتن با خاکستری بادی مسعود سعادت خوش، مهدی ارزومندی، شقایق افشار، محمد صادق پیش علمی، دانیال تقی یانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
296 4047-IRAST (R1) مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری علیرضا علیمحمدی، یوسف حسین زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
297 4385-IRAST مطالعه رفتار اتصالات صلب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی امین باقزراده آذر، فدرا اشرف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
298 4092-IRAST (R1) مطالعه رفتار لرزه‌ای تکیه‌گاه کناری پلهای بتنی تحت اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه علی فرج زاده، آرش موسوی، روزبه دبیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
299 4174-IRAST مطالعه عددی عملکرد ورق فولادی محافظ در ستون های کامپوزیتی در برابر بارگذاری انفجاری. ولی الله تقوی، ابوذر میرزاخانی، محمّد تاجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
300 4277-IRAST (R1) معرفی رویکرد جدید استفاده از سیستم جاذب انرژی در مهاربند قطری داود وکیلی، حسین اعلایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
301 4312-IRAST معرفی و مزایای استفاده از سیستم‌های تصمیم‌یار در پروژه‌های‌ عمرانی شیما گائینی، محسن محرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
302 4194-IRAST مقایسه‎ی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های جداسازی شده با انواع جداگرهای پاندولی اصطکاکی شیما افروغ، رضا محمودی سرخونی، حامد تجملیان، مهدی یزدیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
303 4326-IRAST (R1) مقایسه‌ی اثر خرده لاستیک‌ها و پودر لاستیک‌های فرسوده در مقاومت فشاری بتن سید محمد جواد دلاوری، هاشم جهانگیر، محمد حسن دانشور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
304 4322-IRAST (R1) مقایسه پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی و مهاربندی شده فولادی یاشار سیف اللهی، بهرام اسداللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
305 4150-IRAST (R1) مقایسه تاثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی محمد رسول بیات، علی خیرالدین، پوریا کاوه یی، مجید قلهکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
306 4222-IRAST مقایسه رفتار تیر پیوند قائم تحت بارهای استاتیکی و بارهای دینامیکی ناشی از انفجار عباس اکبرپور، علی قمری، مصطفی علی آبادی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
307 4223-IRAST (R1) مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی و بتن آرمه در سختی برابر علیرضا مهرعلی زاده، سید امین همت پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
308 4419-IRAST مقایسه رفتار ساختمان‌های بتنی دارای دال ساده و مشبک تحت بارهای لرزه‌ای محمود رضا شیراوند، مریم سیدعلیخانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
309 4476-IRAST مقایسه ی رفتار سازه های تقویت شده با جداساز لرزه ای تحت زلزله های حوزه ی نزدیک و دور از گسل سعید راستگار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
310 4445-IRAST (R2) مقایسه رفتار سیستم سازه‌ای لوله‌ای دارای تیر میان‌طبقه با سیستم قاب محیطی تحت بار باد NBCC 2010 علیرضا شوکتی اسکوئی، طالب مرادی شقاقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
311 4061-IRAST (R2) مقایسه رفتار لرزه ای اتصالات از پیش تایید شده WFP و WUF بهنام یازیار، احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
312 4020-IRAST (R3) مقایسه روش های ASTM و ISRM در تعیین سختی چکش اشمیت و کارایی آنها در برآورد مقاومت فشاری مصالح ساختمانی امین جمشیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
313 4143-IRAST (R1) مقایسه روشهای مقاوم سازی دال بتن آرمه با مصالح HPFRCC مطهره ذوالفقاری، علی همتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
314 4295-IRAST (R1) مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار در برابر نیروی حاصل از زلزله با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و سازه حامد ریحانی، سید حمید رضا کارگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
315 4113-IRAST (R1) مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی متوسط طراحی شده با ویرایش سوم با چهارم آیین نامه 2800 کیوان استادست، احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
316 4128-IRAST (R1) مقایسه فناوری های نوین ساختمانی (پیش ساخته بتنی) و انتخاب گزینه بهینه، براساس روش تحلیل سلسله مراتبی احمد کلانتری خلیل آباد، زهرا سبزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
317 4052-IRAST (R2) مقایسه کارایی چند روش پردازش سیگنال زمان فرکانس جهت شناسایی خسارت احسان درویشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
318 4417-IRAST مقایسه‌ی منحنی شکنندگی بر اساس پارامتر‌های شدت لرزه‌ای حداکثر شتاب طیفی و حداکثر شتاب زمین در قاب‌های منظم و نامنظم مهاربندی شورون مجهز به میراگر فولادی تسلیم‌شونده Gholamreza Ghodrati Amiri، پگاه امیرسلیمانی، احسان درویشان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
319 4107-IRAST (R1) مقایسه نحوه عملکرد سازه فولادی مهاربندی‌شده تحت بارهای زلزله و انفجار سید محمد صادق زرگر، مرتضی نوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
320 4132-IRAST مقایسۀ احتمال فروریزش قاب خمشی با اتصالات مقطع کاهش یافته و اتصالات جوشی تقویت نشده در زلزله های حوزۀ نزدیک با در نظرگیری اثر چشمه اتصال حسین کیهانی، مهدی یوسف زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
321 4096-IRAST (R2) مقاوم سازی تونل ها در برابر بار انفجار زیرزمینی با استفاده از میل مهار محمد امین بیک محمدی، صابر درویش مسلک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
322 4431-IRAST مقاوم‌سازی سازه‌های بلند توسط کلاهک خرپایی مجید طاهری، علی خیرالدین، حمیدرضا شاهمرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
323 4166-IRAST (R1) مکان بهینه تاندون فعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک در ساختمان چند طبقه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه سید ابراهیم سادات خلردی، ابراهیم نظری مفرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
324 4420-IRAST مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف روح اله رستمی نجف ابادی، خالد سنگین ابادی، نبرد حبیبی، داوود مستوفی نژاد، محمد ذره بینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
325 4045-IRAST (R2) مهار ذرات خرد شده پرتابی در روش تخریب انفجاری در سازه‌های آجری شبیر ارشدنژاد، مسعود قدیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
326 4089-IRAST (R1) موقعیت‌یابی بهینه میراگرها در سازه‌های چند طبقه امین صادقی، غلامرضا زمانی اهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
327 4336-IRAST (R1) نحوه عملکرد ترکیب استفاده از جداسازی لرزه ای و بلوک برشی در پل ها محسن امیدی، رضا عالیزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
328 4154-IRAST نمود تحلیلی تغییرات جابجایی نسبی حداکثر در تخمین تقاضای لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی قاب خمشی میان مرتبه سامان خلیلی، افشین مشکوه الدینی، جعفر کیوانی قمصری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است