انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی

انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی یکی از بخش های چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه ایران است. در این بخش دستاندرکان حقیقی و حقوقی صنعت سازه ای از قبیل؛کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان، سازندگان اجزاء ساختمان، اساتید، مهندسان و ...، سازه های خود را به دبیرخانه علمی همایش؛ انجمن مهندسی سازه ایران، معرفی کرده و به قضاوت متخصصین می گذارند. این سازه ها توسط استادان برجسته مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سازه های برتر در شاخه های مختلف از جمله سازه های مسکونی، اداری، تجاری، پل، تونل، سازه های ویژه، ساختمان های تجاری و مسکونی فاخر، برج های چند منظوره و ... معرفی و به آن ها لوح تقدیر و تندیس همایش اهداء خواهد شد.

 

معیارهای انتخاب سازه های برتر

1. نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از حیث استفاده از روش های نوین تحلیل و طراحی، طراحی متناسب با محدودیت های معماری در سازه های پیشرفته، کاهش هزینه های اقتصادی، ایمنی و آسایش ساکنین، استفاده از مصالح نوین و مقاوم در برابر زلزله و بارهای نامتعارف، ویژگی های اقلیمی.

2. نوآوری و خلاقیت در اجرای سازه از حیث استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی، تسهیل در عملیات ساخت و نصب سازه های فولادی، تسهیل در فرآیند اجرای سازه های بتنی، پیش ساختگی، هزینه های اقتصادی.

3. نوآوری و خلاقیت در مدیریت پروژه از حیث مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان و مدیریت دانش در پروژه.

4. نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از منظر زیبایی و معماری ماندگار.

 

بخش ها و تعرفه ی انتخاب سازه های برتر

1. شرکت در بخش طراحی سازه مسکونی بر اساس 33 محور همایش 50.000.000 ریال

2. شرکت در بخش طراحی انواع سازه ها ویژه مانند پل، مترو، تونل و غیر مسکونی بر اساس 33 محور همایش 90.000.000 ریال

3. شرکت در بخش ساخت و اجرای انواع سازه ها بر اساس 33 محور همایش 90.000.000 ریال


جدول نحوه ی امتیازدهی سازه های برتر